Gartenfachberatung -> Aussaatkalender

Aussaatkalender Blume

->Gemüse ->Kräuter -> ->

zum Inhaltsverzeichniszum Seitenanfangzum Seitenende

 Legende: 

 A = Anfang des Monats 
 M = Mitte des Monats 
 E = Ende des Monats 

 Beispiel: M7-E10 = Mitte Juli bis Ende Oktober 

 an = nur andrücken

zum Seitenanfangzum Seitenende

 Gemüse

 
Pflanze Anzucht Direktsaat Ernte Reihen-
abstand (cm)
Pflanzen-
abstand (cm)
Anzahl/
lfd. m
Keim-
tempe-
ratur (°C)
Keim-
dauer (d)
Saat-
tiefe (cm)
Bohnen, Busch- . M5-E7 A7-E10 30 . 8 12-15 8-10 3
Bohnen, Stangen- . M5-E6 A7-E10 . 80x100 . 12-15 5-10 2-3
Bohnen, Prunk- . M5-E6 A8-E10 . 50x50 . 12-15 5-10 2-3
Bohnen, Puff- . M2-E4 A7-E8 40 . 3 10 5-10 3-4
Erbsen . A4-E5 A6-E8 30 . 6 5-10 8-10 4-5
Feldsalat . A8-E9 A10-E3 20 . 6 10-15 10-12 1-2
Gurken, Freiland . M5-E6 A7-E9 80 . 3-4 15-20 10-12 3
Gurken, Gewächsh. A2-E5 . A6-E9 . 80x100 . 25 10-12 3
Kürbis/ 
Zucchini
. M5-E6 A7-E10 . 100x100 . 15-20 8-12 2,5
Kohl, Blumen- A2-E6 . A6-E10 . 40x40 . 15 8-12 0,5-1
Kohl, Brokkoli A3-E7 . A6-E10 . 40x50 . 15 8-12 0,5-1
Kohl, 
Grün-
A5-E8 . A10-E2 . 40x40 . 15 6-8 1
Kohl, China- A7-E8 . A9-E10 40 . 6 15 6-8 1,5
Kohl, Rosen- A4-E5 . A10-E2 . 50x60 . 15 5-8 0,5-1
Kohl, 
Rot-, Weiß-, Wirsing-
A3-E5 . A6-E11 . 50x60 . 15 5-8 0,5-1
Kohlrabi A2-E6 . A5-E11 . 25x30 . 15 5-8 1,5
Melonen A2-E4 . A8-E10 . 50x100 . 20-25 10-14 0,5-1
Möhren . A3-E6 A7-E11 30 . 5 10 20 2
Mangold . A4-E8 A7-E10 30 . 4 15 10-12 2-3
Paprika A1-E4 . A7-E10 . 50x80 . 20-25 10-14 0,5
Pastinake . A3-E4 A10-E2 30 . 5 10 20 1-2
Porree A3-E5 . A9-E1 . 30x10 . 12-15 15-20 2-3
Radies, Freiland . A4-E9 A5-E10 15 . 3-4 15 8-10 0,5-1
Radies, Gewächsh. . A1-E4 
A8-E10
A2-E5 
A9-E11
15 . 3-4 15-20 5-8 0,5-1
Rettich . A2-E9 A5-E11 25 . 4-5 15 8-10 1
Rote Rüben . A4-E6 A8-E11 30 . 7 15 10-12 3
Salat, Eis-, Kopf- A3-E8 . A5-E10 . 25x30 . 15-20 6-10 0,5-1
Salat, Pflück- . A3-E8 A5-E10 30 . 8 15 6-10 0,5-1
Schwarzwurzeln . A3-E8 A10-E4 30 . 3-4 15 15 2-3
Sellerie A2-E4 . A9-E10 . 40x40 . 20 15-20 an
Spinat . A3-E4 
A8-E9
A5-E6 
A10-E10
25 . 8-10 15 10-14 1-2
Tomaten A1-E4 . A7-E10 . 50x80 . 20-25 10-15 0,5
Zwiebeln, Gemüse- A3-E4 . A9-E10 . 30x10 . 12-15 15-20 1-2
Zwiebeln, Frühjahrssaat . A3-E4 A9-E10 25 . 10 12-15 15-20 1-2
Zwiebeln, Herbstsaat . A8-E9 A6-E7
Folgejahr
25 . 10 12-15 15-20 1-2
Zwiebeln, Lauch . A3-E8 ganzjährig 30 . 3 12-15 15-20 1-2
 

zum Seitenanfangzum Seitenende

 Kräuter

 
Pflanze Anzucht Direktsaat Ernte Reihen-
abstand (cm)
Pflanzen-
abstand (cm)
Anzahl/
lfd. m
Keim-
tempe-
ratur (°C)
Keim-
dauer (d)
Saat-
tiefe (cm)
Basilikum A3-E7 . A7-E9 . 25x25 . 15-18 12-15 an
Bohnenkraut . A4-E6 A6-E11 20 . 4 10-15 14-21 an
Dill . A5-E7 A6-E10 10 . 3 10-15 10-14 an
Petersilie . A3-E8 A5-E12 30 . 5 10-15 21-28 0,5-1
 

zum Seitenanfangzum Seitenende